کافه بیلدینگ، امکان بارگزاری گالری نمونه کارها و درج توضیحات مرتبط با آن ها را برای تمامی پروفایل های حقوقی مهیا کرده است. بدین طریق تمامی بازدید کنندگان میتوانند نمونه کارهایی از فعالیت های حرفه ای سازمان شما را در پروفایل شما مشاهده کنند.

فرآیند ثبت نمونه کارها

در پنل شرکت ها، بمنظور ثبت نمونه کار، از منوی سمت راست روی گزینه “نمونه کارها” (مورد 1) و بعد “نمونه کار جدید” (مورد 2) کلیک کنید.

 

ثبت نمونه کار

 

مطابق شکل زیر، باکس های موجود را به صورت زیر پر کنید.
عنوان نمونه کار: عنوان مرتبط با نمونه کار را بنویسید. برای مثال اجرای چمن مصنوعی (مورد 3).
لینک: لینک مرتبط با توضیحات و یا تصاویر نمونه کارها را درج کنید (مورد 4).
توضیحات: توضیح کوتاهی راجع به نمونه کار خود بنویسید (مورد 5).
تصاویر: تصاویر نمونه کار های خود را انتخاب کرده و در باکس آخر بارگزاری کنید (مورد 6).

ثبت نمونه کار

در انتها روی دکمه “ثبت” کلیک کنید.