کافه بیلدینگ امکان ثبت خدمات و قیمت دهی آنها را برای تمامی شرکت هایی که صفحه اختصاصی ساخته اند، مهیا کرده است. به منظور آگاهی از فرآیند ثبت خدمات ساختمانی و قیمت دهی آن، فرآیند ثبت خدمات را دنبال نمایید.

فرآیند ثبت خدمات و قیمت دهی آن:

• در پنل شرکت ها، بمنظور ثبت خدمات، از منوی سمت راست روی گزینه خدمات (مورد 1) و بعد خدمت جدید (مورد 2) کلیک کنید.

ثبت خدمات

از بین “دسته بندی نتایج “دسته ای که خدمات مورد نظر شما، با آن مرتبط است را پیدا کنید. برای مثال اگر خدمت مورد نظر شما تست جوش و یا آزمایش خاک است، دسته خدمات طراحی و مهندسی (مورد 3) را انتخاب کنید. در این مرحله نیز میتوانید نام خدمت مورد نظر را تایپ کرده و به صورت مستقیم سرچ کنید (مورد 4).

 

ثبت خدمات

 

بعد از انتخاب دسته بندی اولیه ، میتوانید زیر دسته مورد نظر را انتخاب کنید. اگر زیر دسته نداشت، در مرکز صفحه خدمات متناسب با دسته انتخابی شما نمایش داده میشود. در اینجا خدمت مورد نظر را انتخاب کرده و روی دکمه “شما هم بفروشید” کلیک کنید (مورد 5).

ثبت خدمات

در باکس های موجود اطلاعات خدمت خود را درج کنید (مورد 6).
توضیحات کوتاه: در اینجا هر توضیحی که ویژگی های خدمات شما را مطرح میکند، در حد 20 کلمه بنویسید.
قیمت شما: ارزانترین قیمت را به تومان درج کنید.
لینک: لینک مرتبط با دسته مورد نظر از خدمات خود را در اینجا درج کنید.
در نهایت میتوانید خدمت را ” ثبت” کنید و به لیست ارائه دهندگان این خدمت اضافه شوید. در صورت عدم تمایل به تکمیل اطلاعات روی دکمه “ویرایش” کلیک کنید.

 

ثبت خدمات